CVR C-mix® palenwanden: hét gepatenteerde alternatief voor traditionele palenwanden

Met de CVR C-mix®palenwanden ontwikkelde CVR in eigen huis een prachtig alternatief voor de traditionele palenwanden in beton. Deze innovatieve bouwputbeschoeiing met soilmixing garandeert verschillende voordelen. Zo hoeft er in beperktere mate grond verwijderd worden én moet er geen beton worden aangeleverd, wat heel wat tijdswinst oplevert. Deze techniek heeft bovendien een beperkte impact op de omgeving. De palenwanden zijn voldoende solide voor een dragende functie. Ze kunnen als definitieve grondkerende wand gebruikt worden. Volgende diameters zijn mogelijk: 430mm, 530mm, 630mm en 830mm. CVR beschikt ook over het CVR Twin-mix® en het CVR Triple C-mix® systeem waarmee respectievelijk twee of drie palen tegelijkertijd geboord kunnen worden.

Volledig vergelijkbaar met een traditionele secanspalenwand bestaat deze palenwand uit primaire en secundaire palen die in elkaar oversnijden. Samen vormen de beschoeiingspalen een ondergronds, grondkerend en waterremmend scherm. De palen zijn perfect mogelijk naast zettingsgevoelige constructies. Ook kunnen ze perfect geplaatst worden in waterrijke gronden. Extra stabiliteit is mogelijk met grondankers.

Als lid van ABEF nam CVR deel aan de vergaderingen van de werkgroep ‘soilmix’ van het WTCB. Deze werkgroep lag aan de basis van de uitvoeringsfiche ‘soilmixpalenwanden’. Wij voeren de werken uit volgens deze fiche.

Hoe worden de CVR C-mix® palenwanden gemaakt?

  1. De boringen gebeuren met boorinstallaties met vaste of telescopische mast voor een maximale verticaliteit en precisie. We boren met een zelf ontwikkelde boorbeitel tot op de gewenste diepte. Wanneer gewenst registreren onze boorinstallaties alle boorparameters.
  2. Tijdens het boren spuiten we onder lage druk een cementspecie in de grond. Grond en specie worden gemixt, waardoor een paal gevormd wordt. De diameter van de paal hangt af van de diameter van de boorbeitel.
  3. Net als bij conventionele secanspalenwanden verlopen de boringen in fases, waarbij eerst de primaire en vervolgens de secundaire palen geboord worden. De secundaire palen oversnijden daarbij de primaire palen. Tenslotte wordt in de secundaire palen de wapening geplaatst.

Wat zijn de voordelen van CVR C-mix® palenwanden?

  • De uitvoering verloopt snel en volledig trillingsvrij. De speciale boorkoppen maken het mogelijk om op enkele centimeters van bestaande constructies te boren.
  • De druksterkte van onze soilmix ligt hoger in vergelijking met andere systemen. Wij voeren geen bentoniet of lucht toe tijdens het boren.
  • Omdat er geen verandering is van de grondspanning, zijn zettingen uitgesloten.
  • Er wordt geen beton gebruikt, wat wachttijden uitsluit.
  • De grondafvoer is beperkt in vergelijking met klassieke secanspalenwanden.
  • De polystyreensjablonen voor de geleidingsbalken en een wendbare boorinstallatie maken het mogelijk om de vorm van de palenwand vrij te bepalen. De geleidingsbalken laten een veilige installatie van de wapening in de paal toe.
  • De diameters van onze CVR C-mix® palenwanden zijn dezelfde als die van de secanspalenwanden in beton. Dit heeft als voordeel dat wij bij eventuele ondergrondse obstakels naadloos kunnen overschakelen op een betonnen secanspalenwand.
Een beschoeiing van je bouwput met CVR C-mix® palenwanden?