Voorgespannen ankers voor het verankeren van bouwputbeschoeiing

Om te garanderen dat de horizontale druk op een bouwputbeschoeiing tijdens en na het uitgraven van de bouwput correct wordt opgevangen, is het in de meeste situaties aangewezen om ankers te plaatsen.

De techniek voor het plaatsen van ankers kan je sterk vergelijken met het plaatsen van micropalen. De ankers worden schuin doorheen de bouwputbeschoeiing geboord.  Na uitharden wordt het anker voorgespannen. Deze voorspanning dient om de vervorming van de bouwputbeschoeiing tot een minimum te beperken. Tijdens het voorspannen wordt tevens bij ieder anker getest of het zijn berekende belasting aankan.

Ankers kunnen door ons geplaatst worden in verschillende soorten bouwputbeschoeiingen: secanspalenwanden, soilmix palenwanden, groutwanden, berlinerwanden, onderbouwwerken, spuitbeton, bestaande keldermuren….

 

Waarom zijn ankers noodzakelijk?

Bij het uitgraven van de bouwput komt de beschoeiing onder druk te staan door het gewicht van het achterliggende grondpakket en eventuele aanpalende gebouwen. Ankers zorgen er via trekspanning in het stabiele grondpakket voor dat deze horizontale belasting correct wordt opgevangen en dat de horizontale verplaatsing van de wand binnen de perken blijft.

Wanneer een bouwput wordt uitgegraven zonder aanpalende gebouwen of constructies die niet gevoelig zijn voor zetting, dan is een bouwputverplaatsing tot maximum 50 millimeter toegelaten.

Bij aanpalende gebouwen of bij andere zettingsgevoelige constructies, moet de verplaatsing beperkt blijven tot maximum 20 millimeter. Bij grotere verplaatsing kunnen scheuren in het gebouw ontstaan.

Ankers moeten deze bouwputverplaatsingen binnen de geldende richtlijnen houden.

In welke situaties zijn ankers nodig?

  • Wanneer een aanpalend gebouw deels ondergraven wordt of er staat een gebouw naast een bouwput, dan zijn ankers altijd noodzakelijk voor het beveiligen van de bouwputbeschoeiing. Deze verplichting geldt ongeacht het aantal verdiepingen van de bouwput. In specifieke situaties zijn bij onderschoeiingen geen ankers nodig.
  • Wanneer berlinerwanden worden gebruikt voor het beschoeien van een bouwput (nooit toegelaten bij aanpalende gebouwen of andere constructies), dan mag de bouwput maximum één verdieping of ca. 3,3 meter diep zijn om te worden uitgevoerd zonder ankers. Bij een diepere bouwput of een put met meerdere verdiepingen, wordt de horizontale verplaatsing te groot en zijn ankers dus altijd noodzakelijk.
  • Wanneer het plaatsen van ankers technisch niet mogelijk is, dan moet de bouwput verstevigd worden met extra wapening en/of een schoring om de verplaatsing binnen de geldende richtlijnen te houden. De kosten hiervan lopen vaak hoger op dan het plaatsen van ankers.

Hoe verloopt het plaatsen van ankers

  1. In de eerste fase wordt de bouwputbeschoeiing geplaatst volgens de gekozen techniek.
  2. Wanneer de grondkering is afgewerkt, gaat de grondwerker aan de slag voor het uitgraven van de bouwput.
  3. De bouwput wordt uitgegraven tot net onder het niveau van de grondankers.
  4. Met behulp van een ankerboormachine worden de ankers geboord. Wij plaatsen zelfborende ankers. Dit houdt in dat het anker tijdens het boren als boorbuis gebruikt wordt en na het boren achterblijft in de grond. Na uitharding is het de boorbuis die de belasting van de beschoeiing naar de achtergelegen grond overbrengt.
  5. Na één week uitharden voeren we de nodige testen uit en worden de ankers onder trekspanning gezet.
  6. Vervolgens kan er verder gegraven worden tot het volgende ankerniveau of tot op de bodem van de bouwput. Wanneer er een volgende rij van ankers vereist is, dan herhalen we de procedure van stap 3 tot en met stap 5.

CVR plaatst ankers in verschillende tonnages, variërend van 15 tot 90 ton trekkracht per anker. Wij beschikken over een eigen in-house studiedienst die via een voorstudie gedetailleerd het aantal, de positionering en de trekkracht van de ankers bepaalt. Op die manier garanderen we het bereiken van de vereiste veiligheid op de meest economische manier.

Een beschoeiing van je bouwput met ankers?