Ook alle vereiste studies én stabiliteitstechnische berekeningen

CVR investeerde fors in de uitbouw van een eigen studiebureau. Dit laat ons toe om opdrachtgevers van A tot Z te ontzorgen. Vanaf de analyse van de eerste bodemonderzoeken tot en met de vakkundige uitvoering, nemen wij het volledige funderings- en beschoeiingsproject op ons. Onze stabiliteitsingenieurs werken op basis van de vereiste bodemonderzoeken het volledige funderings- of beschoeiingsconcept uit, alsook een gedetailleerd uitvoeringsplan. Onze ervaren projectleiders en ploegbazen vertalen dit studiewerk vakkundig naar de realiteit. Deze combinatie van studie en uitvoering maakt ons uniek in de sector. Een sterke voorbereiding garandeert een vlotte uitvoering, zonder tijdverlies en onverwachte extra kosten.

1. Zo snel mogelijk mee aan tafel

Nodig CVR zo snel mogelijk uit in je project. Samen analyseren we proactief de technische uitdagingen en lossen we problemen op vooraleer ze zich stellen. Wij gaan geen enkele uitdaging uit de weg: funderings- of beschoeiingswerken op moeilijk bereikbare of zeer smalle percelen, zeer diepe bouwputten, opdrachten in veiligheidsgevoelige omgevingen,…

Profiteer maximaal van onze expertise en ervaring én betrek onze ingenieurs al zo vroeg mogelijk in de ontwerpfase van je project. Gegarandeerd bespaart dit in de uitvoeringsfase tijdverlies én extra kosten.

Elke ingenieur heeft zijn eigen specialiteiten, waardoor er sterk in teamverband wordt gewerkt. Voor elk project stellen we één coördinerende ingenieur aan die het unieke aanspreekpunt vormt voor de opdrachtgever. Hij volgt het project van begin tot einde mee op.

2. Analysefase en bodemonderzoeken

Met verschillende ervaren projectingenieurs en een eigen calculator/tekenaar pakken we elke studie- en ontwerpopdracht vakkundig aan. Dit start bij een grondige analysefase met de nodige bodemonderzoeken.

Doorheen de jaren voerden wij al meer dan 3.000 funderings- en beschoeiingsprojecten uit. Dankzij de talrijke dossiers met sondering beschikken wij over een uitgebreide staalkaart van de ondergrond in België. Dit laat ons meestal toe om snel een eerste inschatting te maken van de technische uitdagingen van een project.

3. Uitwerken van funderings- en beschoeiingsconcept

CVR heeft kennis van de meeste technieken en beschikt over alle vereiste machines en expertise om bijna elke funderings- of beschoeiingsmethode toe te passen.

Afhankelijk van een complex geheel aan omgevingsfactoren, het beoogde einddoel én een grondige kosten-batenanalyse berekenen wij voor elk project de meest rendabele funderings- of beschoeiingstechniek. In de meeste gevallen bieden wij een combinatie van technieken aan om tot de meest rendabele oplossing te komen.

4. Alle stabiliteitstechnische berekeningen

Wij maken in eigen huis alle stabiliteitstechnische berekeningen. Deze berekeningen bespreken en overlopen we met de ingenieur van de opdrachtgever, zodat deze laatste op twee oren kan slapen. 

5. Vertalen naar uitvoeringsplan

Voor elke funderings- of beschoeiingsopdracht werken wij een technisch uitvoeringsplan uit. Zo weten opdrachtgevers exact wat ze van ons mogen verwachten. Dit uitvoeringsplan vormt voor onze werfleiders, ploegbazen en werfmedewerkers de unieke handleiding voor elk project.

Voor iedere opdracht stellen wij op maat het meest geschikte uitvoeringsteam samen, afhankelijk van de vereiste specialiteiten.

6. Correcte en transparante uitvoering op de werf

Onvoorziene omstandigheden kunnen altijd opduiken wanneer je in de ondergrond werkt. In alle transparantie communiceren we meteen over technische obstakels, waarbij we tegelijkertijd een gepaste oplossing voorstellen om verder tijdverlies en de hierbij horende extra kosten te vermijden. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op voor een maximale klantentevredenheid.

Orde, veiligheid en netheid op de werf zijn voor onze uiterst ervaren en sterk geschoolde werfmedewerkers vanzelfsprekend. Wij beschikken over een modern en uitgebreid machinepark. Onze eigen technische dienst staat in voor het vereiste onderhoud en mogelijke herstellingen na elke opdracht.

Gespecialiseerde funderings- of beschoeiingstechnieken nodig?