Waarom kies je best een aannemer voor funderingstechnieken met een eigen studiedienst?

Als aannemer voor funderingstechnieken investeerde CVR bewust in de uitbouw van een eigen in-house studiedienst. Deze studiedienst biedt voor onze klanten of potentiële opdrachtgevers enorm veel voordelen. We zetten deze voordelen helder op een rij.   Wanneer aannemers voor funderingstechnieken niet over een eigen studiedienst beschikken, dan kunnen ze uitsluitend de adviezen volgen van de …

Welke beperkingen inzake afmetingen, draagvermogen en diepte gelden voor vibropalen?

Vibropalen kennen weinig beperkingen inzake draagvermogen, diameter of diepte. De belangrijkste beperking voor vibropalen vormt de geschiktheid van de ondergrond. Wanneer de bovenste delen van de ondergrond te hard en ondoordringbaar zijn voor de trillingen, dan kunnen we de techniek niet toepassen. Op plaatsen waar vibropalen wel  kunnen gebruikt worden, vormen deze funderingspalen een economisch …

Zijn er risico’s bij het gebruik van jet grouting voor dieptefundering of bouwputbeschoeiing?

Jet grouting is een uitstekende techniek voor het creëren van een diepfundering onder bestaande gebouwen, al dan niet in combinatie met het maken van bouwputbeschoeiing. De belangrijkste beperking van jet grouting is het vakmanschap en de expertise die vereist zijn om de techniek correct en veilig te gebruiken. Vooraleer de techniek in de praktijk te …

Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van vibropalen?

Vibropalen bieden als funderingspalen in tal van situaties heel wat voordelen ten opzichte van de klassieke grondverdringende schroefpalen. Wanneer de ondergrond geschikt is voor het plaatsen van vibropalen, dan kunnen we met vrij beperkte diameters toch bijzonder grote draagvermogens creëren. Vibropalen kunnen gebruikt worden als dieptefundering voor zowel woningen, appartementen als industriële gebouwen. Daarnaast bieden …

Wat zijn de verschillen tussen jet grouting en micropalen als dieptefundering?

Jet grouting en micropalen zijn verschillende technieken voor het creëren van een dieptefundering. Beide methodes worden vaak gebruikt voor het herfunderen van bestaande gebouwen bij renovaties/uitbreidingen of het overbrengen van de bestaande fundering naar een diepere grondlaag. In deze blog zetten we de belangrijkste verschillen tussen jet grouting en micropalen op een rij. Bij het …

Wat is jet grouting?

Jet grouting is een bijzondere techniek om funderingspalen of een palenwand als bouwputbeschoeiing te creëren met behulp van cementinjectie onder hoge druk. Jet grouting maakt het mogelijk om bijzonder brede funderingspalen te plaatsen met een diameter tot meer dan 1 meter. Deze funderingspalen garanderen een groot draagvermogen. De techniek biedt heel wat mogelijkheden voor het …

Wat als de draagkrachtige grondlaag op grote diepte zit bij onderschoeiing?

Een onderschoeiing is noodzakelijk als bouwputbeschoeiing wanneer je de fundering van een bestaand gebouw moet verdiepen. In sommige situaties zit de draagkrachtige grondlaag evenwel op grotere diepte. In die situaties combineren we de onderschoeiing met micropalen of groutpalen die eerst de stabiliteit van het bestaande gebouw verzekeren. Anders riskeer je zettingen of scheuren. Een bestaand …

Is een definitieve kelderwand mogelijk met een onderschoeiing?

Het realiseren van een definitieve kelderwand is in principe mogelijk met een onderschoeiing. Wanneer de onderschoeiing meteen kan gebruikt worden als kelderwand, dan win je heel wat ruimte in je kelderverdieping en bespaar je op de bouwkosten. Wel geldt er hiervoor één belangrijk aandachtspunt: waterdichtheid. Een onderschoeiing maakt het mogelijk om een bestaande fundering van …

Hoe de belasting van ‘een fundering op staal’ overbrengen naar dieper gelegen grondlagen met jet grouting?

Jet grouting is een specifieke funderingstechniek om de belasting op een bestaande fundering over te brengen naar dieper gelegen grondlagen. De techniek wordt in specifieke situaties toegepast, wanneer bijvoorbeeld een klassieke onderschoeiing door de hoge waterstand niet mogelijk is. Jet grouting kan ook gebruikt worden als beschoeiingstechniek voor het beveiligen van een bouwput, bijvoorbeeld onder de fundering …

Hoe gebeurt funderingsrenovatie bij een woning of gebouw?

In verschillende situaties kan het nodig zijn om de funderingen van een woning of gebouw te verstevigen. In dat geval spreken we van funderingsrenovatie. Afhankelijk van de specifieke situatie kan deze funderingsrenovatie met verschillende technieken worden uitgevoerd.  Funderingsrenovatie is aan de orde bij woningen of gebouwen die kampen met stabiliteitsproblemen Meestal uiten deze problemen zich in zettingscheuren. …