Hoe kan je de stabiliteit garanderen als je naast of onder een bestaand gebouw moet werken?

Vooral in stedelijke gebieden waarbij de gebouwen zeer dicht op elkaar staan , vormt het een grote uitdaging om de stabiliteit van aanpalende gebouwen te verzekeren bij bouwprojecten. Om verticale uitgraving mogelijk te maken en/of indien het verlagen van de grondwaterstand zou leiden tot belangrijkere zetting is het voorzien van een degelijke grondkering in de …

Het stabiliseren van een verzakte torenkraan?

Hoe kan je een torenkraan die dreigt te verzakken stabiliseren, zonder dat je ze volledig moet demonteren en heropbouwen?  Micropalen bieden een praktische oplossing waarbij het tijdsverlies minimaal is. Het gebeurt zelden dat een torenkraan tijdens een bouwproject verzakt. In de meeste gevallen wordt vooraf via een bodemonderzoek grondig naar de stabiliteit en de draagkracht …

Het belang van een grondonderzoek valt onmogelijk te overschatten.

Wanneer je een bouw- of renovatieproject laat uitvoeren, dan valt het belang van een degelijk grondonderzoek onmogelijk te onderschatten. Een grondonderzoek laat toe om de draagkracht van de ondergrond te berekenen. Deze informatie is op zijn beurt nodig voor het bepalen van de aangewezen fundering. Zonder correcte fundering loop je het risico op barsten, scheuren …

Wat is het ideale funderingstraject?

Vooraleer de bouwwerken voor de realisatie van een nieuwbouw of een grondige renovatie kunnen aanvatten, moet er heel wat studiewerk gebeuren. Het funderingstraject is daarbij van groot belang. Een correcte fundering voorkomt scheuren, verzakkingen en barsten in het gebouw. Het overdimensioneren van de fundering leidt dan weer tot onnodige kosten. We zetten in deze blog …

Waarom bespaart een correcte stabiliteitsberekening kosten en vermijdt het schade?

Het belang van een correcte stabiliteitsberekening voor bouw- of renovatieprojecten valt onmogelijk te onderschatten. Wanneer je de draagkracht van de ondergrond niet correct onderzoekt en analyseert, loop je risico’s op fouten bij de realisatie van de bouwputbeschoeiing en de fundering van het gebouw. Hierdoor dreigt schade en lopen de bouwkosten extra hoog op. Vooraleer je …