Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van vibropalen?

Vibropalen bieden als funderingspalen in tal van situaties heel wat voordelen ten opzichte van de klassieke grondverdringende schroefpalen. Wanneer de ondergrond geschikt is voor het plaatsen van vibropalen, dan kunnen we met vrij beperkte diameters toch bijzonder grote draagvermogens creëren. Vibropalen kunnen gebruikt worden als dieptefundering voor zowel woningen, appartementen als industriële gebouwen. Daarnaast bieden vibropalen ook heel wat mogelijkheden voor grondverbetering.

Vibropalen worden gecreëerd door het in de grond trillen van een stalen buis die aan de onderzijde wordt afgedekt met een deksel. De buis wordt met een hoge frequentie in de grond getrild. Het trillen verdringt de grond naar de buitenzijde van de buis, waardoor er grondverdichting plaatsvindt. Na het trillen pompen we in de buis beton. Vervolgens trillen we de buis opnieuw uit de grond, waarna een betonnen funderingspaal overblijft.

Na het betonneren wordt er een kopwapening aangebracht. Wanneer de funderingspaal aan trekkrachten moet weerstaan, voorzien we deze voor het betonneren van een staafwapening.

Alle mogelijke funderingsprojecten

Vibropalen kunnen worden ingezet voor allerlei soorten funderingsprojecten, van klein tot groot. De plaatsing van vibropalen gebeurt bijzonder snel. Een productie van veertig tot zestig palen per dag kan in vele gevallen gehaald worden.

Deze hoge plaatsingssnelheid maakt van vibropalen een uiterst prijsconcurrentiële funderingstechniek in vergelijking met de traditionele grondverdringende schroefpalen. De machines die nodig zijn om vibropalen te plaatsen, blijven in verhouding vrij compact en zijn zeer snel opgesteld. Dit maakt vibropalen uiterst geschikt voor particuliere woningen.

Locaties met een geschikte ondergrond

In principe vormen vibropalen een perfect alternatief en kunnen ze dezelfde draagvermogens bereiken als klassieke funderingspalen. Vibropalen kunnen wel alleen geplaatst worden op locaties waar de ondergrond geschikt is. Zo mag de bovenlaag niet te hard en ondoordringbaar zijn. Onze studiedienst kan voor een specifiek dossier steeds vrijblijvend onderzoeken of vibropalen op een specifieke locatie technisch mogelijk zijn.

Schadelijke trillingen?

De trillingen die ontstaan bij het plaatsen van vibropalen, leveren in de meeste gevallen vrijwel geen schaderisico’s op. Zo werd vastgesteld in trillingsmetingen dat de ondergrondse trillingen op tien meter van de installatie te vergelijken zijn met de trillingen die ontstaan bij een voorbijrijdende vrachtwagen. De trillingen zijn vrijwel onschadelijk door de hoge frequentie en de lage amplitude. De schokgolfjes in de ondergrond die hieronder ontstaan, vallen in niets te vergelijken met de zware klappen ten gevolge van het inkloppen van heipalen.

Meer weten over de mogelijke toepassingen van vibropalen? CVR onderzoekt vrijblijvend of vibropalen voor jouw project de aangewezen funderingstechniek is. Contacteer ons gerust voor meer informatie.