Welke beperkingen inzake afmetingen, draagvermogen en diepte gelden voor vibropalen?

Vibropalen kennen weinig beperkingen inzake draagvermogen, diameter of diepte. De belangrijkste beperking voor vibropalen vormt de geschiktheid van de ondergrond. Wanneer de bovenste delen van de ondergrond te hard en ondoordringbaar zijn voor de trillingen, dan kunnen we de techniek niet toepassen. Op plaatsen waar vibropalen wel  kunnen gebruikt worden, vormen deze funderingspalen een economisch uiterst interessant alternatief voor de klassieke grondverdringende schroefpalen.

Elke dieptefundering die met klassieke funderingspalen kan gecreëerd worden, gaat – op voorwaarde van een geschikte ondergrond – ook met vibropalen. Zo zetten we vibropalen in voor het creëren van een dieptefundering onder particuliere woningen, appartementen en industriële gebouwen. Vibropalen garanderen bovendien een bijzonder hoog economisch rendement. Naast de hoge plaatsingssnelheid leveren vibropalen met beperkte diameters  grote draagvermogens op in vergelijking met de klassieke grondverdringende schroefpalen met gelijke diameter.

Diameters en draagvermogen

Binnen ons gamma kunnen we vibropalen creëren met een diameter die varieert tussen de 220 en 406 millimeter. Binnen deze uitersten hebben we nog verschillende diameters om voor elk project vibropalen te produceren met het juiste draagvermogen. Voor de vibropalen met diameter 220 millimeter geldt een maximaal draagvermogen tot 40 ton. Voor onze diameter 406 millimeter rekenen we op een draagvermogen per paal tot 110 ton. Mits gebruik van andere betontypes kunnen we de draagkracht zelfs nog opdrijven.

Dieptes tot 14 of 18 meter

We kunnen vibropalen plaatsen tot 14 meter diepte. In 80% van de opdrachten volstaat deze diepte. Wanneer dit evenwel nog onvoldoende blijkt, dan kunnen we de diepte van deze funderingspalen uitbreiden tot 18 meter.

Meer weten over de mogelijke toepassingen van vibropalen? CVR onderzoekt vrijblijvend of vibropalen voor jouw project de aangewezen funderingstechniek is. Contacteer ons gerust voor meer informatie.