Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van micropalen?

Het plaatsen van micropalen is één van de vele methodes om een dieptefundering te creëren voor een gebouw. Dit systeem biedt heel wat specifieke voordelen, maar heeft ook een aantal beperkingen. Zo kunnen micropalen dankzij de compactere machines geplaatst worden in moeilijk toegankelijke en kleinere ruimtes, maar blijft het draagvermogen beperkt in vergelijking met de klassieke paalfunderingsystemen. In deze blog belichten we de troeven van micropalen, maar geven we ook toelichting bij de beperkingen. Bekijk hier enkele van onze realisaties met micropalen.

Zoals de naam ‘micro’ al doet vermoeden, zijn micropalen kleiner in vergelijking met de klassieke paalfunderingsystemen. Terwijl de gemiddelde diameter bij micropalen 20 centimeter bedraagt, kunnen deze bij andere methodes oplopen van 40 centimeter tot meer dan 1 meter diameter per paal.

Beperkingen van micropalen

Een beperktere diameter betekent uiteraard ook een kleiner draagvermogen. Voor de gangbare micropalen geldt een draagkracht tot 30 ton per paal. Wanneer grotere draagvermogens vereist zijn, zullen dus meerdere micropalen op korte afstanden van elkaar moeten geplaatst worden.

Omdat micropalen alleen over een centrale wapeningsstang en niet over een grote wapeningskorf beschikken, zijn micropalen bovendien beperkt in het opvangen van horizontale krachten.

Voordelen van micropalen

Naast deze beperkingen hebben micropalen ook heel wat voordelen. Dankzij de compacte machines zijn micropalen vooral populair in bestaande gebouwen. Zo heeft CVR een rijdbare machine die perfect door een deur kan.

In ruimtes die nog moeilijker toegankelijk zijn – bijvoorbeeld kleine kelders – werken we met een demonteerbare, draagbare machine. Deze flexibiliteit vormt de grote troef van micropalen. Waar andere paalfunderingsystemen onmogelijk kunnen worden ingezet door de beperkte ruimte of ontoegankelijkheid, bieden micropalen alsnog een uitweg.

Toepassingsmogelijkheden van micropalen

De combinatie van deze troeven en beperkingen maken micropalen uiterst geschikt voor het uitbreiden of verstevigen van de funderingen onder bestaande woningen en gebouwen. Wanneer er bijvoorbeeld nood is aan extra fundering door een verbouwing of uitbreiding van  het gebouw, dan bieden micropalen meestal een solide oplossing.

Ook voor het oplossen van stabiliteitsproblemen door een gebrekkige fundering, komen micropalen in vele gevallen in aanmerking als aangewezen funderingstechniek. Andere toepassingen van micropalen omvatten het opvangen van grondwaterdruk als trekpaal en het vast funderen van tijdelijke torenkranen.

Meer weten over de mogelijkheden en beperkingen van micropalen? CVR beschikt over verschillende compacte machines voor het creëren van micropalen in kleine ruimtes. Contacteer ons gerust voor meer informatie.