Wat zijn de verschillen tussen jet grouting en micropalen als dieptefundering?

Jet grouting en micropalen zijn verschillende technieken voor het creëren van een dieptefundering. Beide methodes worden vaak gebruikt voor het herfunderen van bestaande gebouwen bij renovaties/uitbreidingen of het overbrengen van de bestaande fundering naar een diepere grondlaag. In deze blog zetten we de belangrijkste verschillen tussen jet grouting en micropalen op een rij.

Bij het plaatsen van micropalen wordt een vrij klassieke funderingstechniek toegepast. Een funderingspaal wordt gecreëerd door het boren van een stalen buis in de ondergrond. Deze semi-grondverdringende holle stalen buis wordt onder lage druk gevuld met cementspecie. Hierdoor ontstaat in de ondergrond een paal met een bescheiden diameter van standaard 18 à 30 centimeter. De draagkracht van dergelijke palen ligt meestal rond 30 à 40ton per paal, maar in speciale gevallen kunnen ook micropalen tot 90T draagvermogen geboord worden.

Cement onder hoge druk

Bij jet grouting wordt –een boorbuis spoelborend op diepte gebracht (hoog injectiedebiet en lage druk). Nadat de gewenste diepte bereikt is, wordt cementspecie zijwaarts onder hoge druk in de ondergrond ‘gespoten’. Tijdens het spuiten van de cementspecie wordt de roterende boorbuis volgens een bepaalde snelheid naar boven getrokken. Hierdoor ontstaat een paalfundering met een diameter van 50cm tot meer dan 1 meter. Deze funderingspalen hebben een enorme draagkracht.

Voor bestaande gebouwen

De belangrijkste overeenkomst tussen beide funderingstechnieken is het veelvuldige gebruik van deze technieken voor het herfunderen of het bijkomend funderen van bestaande gebouwen. Wanneer micropalen voldoende draagkracht kunnen leveren, dan wordt bij voorkeur voor deze funderingstechniek gekozen. Het plaatsen van micropalen is goedkoper en verloopt veel sneller.

Jet grouting komt pas in beeld bij een weinig stabiele ondergrond of wanneer er enorme lasten moeten gedragen worden. Bij weinig stabiele ondergronden zouden er te veel en te lange micropalen nodig zijn om voldoende te funderen.

Voordeel van jet grouting

Het grote voordeel van jet grouting is de grote diameter van de paalfundering. Er moet doorheen de muur of de vloerplaat slechts een beperkt gat geboord worden, terwijl vervolgens in de ondergrond een zeer brede groutkolom wordt gecreëerd. De grote diameter van deze groutkolom levert enorm veel draagkracht op. De op te nemen belasting wordt – gezien het grote contactoppervlak – vaak direct op het groutlichaam overgedragen. Bij micropalen  moet de belasting van het gebouw rechtstreeks in de wapeningstaaf overgedragen worden.

Mogelijk in beperkte ruimtes

Beide technieken zijn mogelijk in beperkte ruimtes. Voor het toepassen van jet grouting of micropalen is een minimale vrije hoogte nodig van slechts 2,40 meter. Door het aan elkaar koppelen van de boorstaven is quasi elke diepte mogelijk. Ter vergelijking: Bij een klassieke palenmachine heb je een vrije hoogte nodig van 20 meter voor het boren van palen tot een diepte van 15 meter.

Meer weten over de verschillen tussen jet grouting en micropalen als dieptefundering? Onze eigen studiedienst onderzoekt vrijblijvend welke funderingstechniek voor jouw project aangewezen is. Contacteer ons gerust voor meer informatie.