Grouting voor beschoeiingen, funderingspalen en versteviging bestaande funderingen

Grouting is een veelzijdige technologie voor het creëren van beschoeiingen, funderingspalen of het verstevigen van bestaande funderingen. De techniek omvat het injecteren van cement onder hoge druk in de grond. De hoge druk spuit de grond weg, waardoor er ondergrondse cementkolommen ontstaan.

Hoe wordt grouting uitgevoerd?

 1. We boren een dunne boorstang van 89 millimeter diameter in de grond.
 2. Wanneer de boorstang de beoogde diepte bereikt, verhogen we de injectiedruk van het cement.
 3. In functie van de te realiseren paaldiameter bepalen we de draaisnelheid en de optreksnelheid van de boorstang. Hoe hoger de druk en lager de optreksnelheid, hoe groter de groutkolom. Kolommen tot Ø1,5 meter zijn perfect mogelijk.
 4. Na de uitvoering van de groutkolom brengen we de wapening aan.
 5. Afhankelijk van de aard van de ondergrond en de specifieke situatie grouten we van beneden naar boven, of andersom.

Wat zijn de voordelen van grouting?

 • Grouting is dankzij de compacte machines ook mogelijk in zeer beperkte ruimtes.
 • De techniek kan worden toegepast in vrijwel elke ondergrond zonder voorafgaande grondwaterverlaging.
 • Grouting is ook mogelijk onder een bestaande fundering.
 • Dit waterremmend en grondkerend beschoeiingscherm wordt voor de uitgraving van de bouwput gerealiseerd. Dit is een belangrijke meerwaarde bij gelaagde watervoerende grondlagen.
 • Grouting kan gebruikt worden als combinatie van beschoeiing en paalfundering.
 • De techniek is uitermate geschikt voor het verdiepen van funderingen onder woningen of het stabiliseren van woningen die verzakken.

Grouting als beschoeiing van je bouwput?

Wanneer we grouting inzetten om een bouwput te beschoeien, werken wij bij voorkeur met halve palen, de zogenaamde segmentpalen. Zo vermijden we veel plaatsverlies in de bouwput.

Bij het uitgraven van de bouwput is het voor de horizontale stabiliteit belangrijk om de wanden te verankeren.

Grouting nodig?