Hoe ziet mijn huis eruit na het plaatsen van micropalen en welke werken moet ik vooraf zelf uitvoeren?

Als paalfunderingsysteem worden micropalen vaak gebruikt in particuliere woningen. Het plaatsen van micropalen heeft uiteraard een impact op je woning. In deze blog bespreken we de impact van het plaatsen van micropalen en lichten we toe wat je zelf kan doen om optimaal voorbereid te zijn op deze funderingswerken. Bekijk hier enkele van onze realisaties …

Moet ik bij het plaatsen van micropalen rekening houden met schade aan mijn huis of tuin?

Micropalen worden als funderingstechniek vaak toegepast voor particuliere woningen. Ofwel moeten de micropalen extra draagvermogen brengen bij een verbouwing of uitbreiding van de woning, ofwel zijn de micropalen nodig om bestaande funderingsproblemen op te lossen. Hoewel het gaat over ingrijpende werken aan een woning, moet je niet vrezen voor ernstige schade aan je huis of …

Hoe de belasting van ‘een fundering op staal’ overbrengen naar dieper gelegen grondlagen met jet grouting?

Jet grouting is een specifieke funderingstechniek om de belasting op een bestaande fundering over te brengen naar dieper gelegen grondlagen. De techniek wordt in specifieke situaties toegepast, wanneer bijvoorbeeld een klassieke onderschoeiing door de hoge waterstand niet mogelijk is. Jet grouting kan ook gebruikt worden als beschoeiingstechniek voor het beveiligen van een bouwput, bijvoorbeeld onder de fundering …

Hoe gebeurt funderingsrenovatie bij een woning of gebouw?

In verschillende situaties kan het nodig zijn om de funderingen van een woning of gebouw te verstevigen. In dat geval spreken we van funderingsrenovatie. Afhankelijk van de specifieke situatie kan deze funderingsrenovatie met verschillende technieken worden uitgevoerd.  Funderingsrenovatie is aan de orde bij woningen of gebouwen die kampen met stabiliteitsproblemen Meestal uiten deze problemen zich in zettingscheuren. …

Is het mogelijk om een kelder onder een bestaande woning te bouwen?

Wie een nieuwe woning bouwt, kiest in de meeste gevallen voor een kelder. Wanneer je een bestaande woning aankoopt, dan bestaat de kans dat deze geen kelder heeft. Als je een kelder onder een bestaande woning wilt bouwen, dan is dat in meeste gevallen technisch zeker mogelijk. We leggen in deze blog uit hoe we deze onderneming veilig aanpakken.    Het …

Hoe kan ik het gebruik van de kelderruimte optimaliseren?

Bij bouwprojecten is het van groot belang om de kelderruimte te optimaliseren, zowel in oppervlakte als in diepte. Vaak zijn bouwpercelen in stedelijke omgevingen beperkt in grootte, maar is er een absolute noodzaak aan een minimumaantal parkeerplaatsen. Op dat moment is het belangrijk om de kelderruimte te optimaliseren door het inzetten van de juiste funderings- en beschoeiingstechnieken.   …

Waarom nooit onderschoeien zonder een beschoeide sleuf?

Onderschoeien van bestaande funderingen gebeurt vaak om een nieuwbouw te realiseren tegen een bestaand gebouw. Om het risico op verzakkingen van de bestaande fundering maximaal te beperken én om arbeiders in de put te beschermen, is het noodzakelijk om te werken met een beschoeide sleuf. In deze blog leggen we uit wat een beschoeide sleuf inhoudt en waarom dit …

Hoe kan je de stabiliteit garanderen als je naast of onder een bestaand gebouw moet werken?

Vooral in stedelijke gebieden waarbij de gebouwen zeer dicht op elkaar staan , vormt het een grote uitdaging om de stabiliteit van aanpalende gebouwen te verzekeren bij bouwprojecten. Om verticale uitgraving mogelijk te maken en/of indien het verlagen van de grondwaterstand zou leiden tot belangrijkere zetting is het voorzien van een degelijke grondkering in de …

Het stabiliseren van een verzakte torenkraan?

Hoe kan je een torenkraan die dreigt te verzakken stabiliseren, zonder dat je ze volledig moet demonteren en heropbouwen?  Micropalen bieden een praktische oplossing waarbij het tijdsverlies minimaal is. Het gebeurt zelden dat een torenkraan tijdens een bouwproject verzakt. In de meeste gevallen wordt vooraf via een bodemonderzoek grondig naar de stabiliteit en de draagkracht …

Het belang van een grondonderzoek valt onmogelijk te overschatten.

Wanneer je een bouw- of renovatieproject laat uitvoeren, dan valt het belang van een degelijk grondonderzoek onmogelijk te onderschatten. Een grondonderzoek laat toe om de draagkracht van de ondergrond te berekenen. Deze informatie is op zijn beurt nodig voor het bepalen van de aangewezen fundering. Zonder correcte fundering loop je het risico op barsten, scheuren …