Zijn er risico’s bij het gebruik van jet grouting voor dieptefundering of bouwputbeschoeiing?

Jet grouting is een uitstekende techniek voor het creëren van een diepfundering onder bestaande gebouwen, al dan niet in combinatie met het maken van bouwputbeschoeiing. De belangrijkste beperking van jet grouting is het vakmanschap en de expertise die vereist zijn om de techniek correct en veilig te gebruiken. Vooraleer de techniek in de praktijk te brengen, is het belangrijk om de situatie grondig te analyseren met een uitgebreide voorstudie. Dat vormt meteen één van de redenen waarom CVR beschikt over een eigen interne studiedienst.

Jet grouting maakt gebruik van de combinatie van hydraulische vermenging en het horizontaal spuiten van cementspecie onder hoge druk. Op die manier wordt ondergronds een betonnen dieptefundering gecreëerd met een uitgebreide diameter en een grote draagkracht.

Deze bijzondere funderingstechniek wordt in de meeste gevallen gebruikt voor het herfunderen van bestaande gebouwen of het overbrengen van een bestaande fundering naar diepere grondlagen. Daarnaast is het mogelijk om met jet grouting een gesloten palenwand te creëren die ook kan fungeren als bouwputbeschoeiing.

Risico op schade

Bij jet grouting wordt als het ware de ondergrond ‘kapot gespoten’ om een paal te creëren. Bij onoordeelkundig gebruik van deze funderingstechniek bestaat er een risico op ernstige schade aan het gebouw waaronder wordt gewerkt of een aanpalend gebouw. Zo kan het gebeuren dat de injectiestraal voor het cement onder de kelder van het buurgebouw komt en dit gebouw vervolgens gaat opliften.

Waakzaamheid én grondige voorstudies

Deze verhoogde risico’s vereisen een verhoogde waakzaamheid bij het uitvoeren van jet grouting. Een correcte toepassing van de techniek vraagt heel wat expertise en vakmanschap. Op dat vlak bestaat er een groot onderscheid tussen de verschillende firma’s.

Vooraleer te kiezen voor jet grouting als funderingstechniek, is een uitgebreide voorstudie vereist. Naast de ondergrond is het essentieel om de toestand van de bovenliggende en aanpalende gebouwen te bestuderen. In welke staat bevindt zich de vloerplaat en op welke manier is deze verbonden met de draagstructuur van het gebouw?

Micropalen als alternatief

Wanneer in een bepaalde situatie jet grouting technisch niet mogelijk is, dan bieden micropalen meestal een alternatief.

Kerkgebouwen als referentieprojecten

CVR beschikt over veel ervaring in het toepassen van jet grouting voor het herfunderen van kerkgebouwen. Zo voerden wij in een recent verleden met succes jet grouting uit voor de Sint-Baafskathedraal in Gent, de Sint-Jakobskerk in Leuven en de Sint-Hendrikskerk in Sint-Stevens-Woluwe. We spreken hier over referentieprojecten voor deze bijzondere funderingstechniek. Kerken zijn zeer zware gebouwen met een grote belasting van de ondergrond.

 

Meer weten over de risico’s van jet grouting voor dieptefundering of bouwputbeschoeiing? Onze eigen studiedienst brengt eventuele risico’s voor jouw project gedetailleerd in kaart. Contacteer ons gerust voor meer informatie.