Wat is jet grouting?

Jet grouting is een bijzondere techniek om funderingspalen of een palenwand als bouwputbeschoeiing te creëren met behulp van cementinjectie onder hoge druk. Jet grouting maakt het mogelijk om bijzonder brede funderingspalen te plaatsen met een diameter tot meer dan 1 meter. Deze funderingspalen garanderen een groot draagvermogen. De techniek biedt heel wat mogelijkheden voor het herfunderen van bestaande oude gebouwen of het verleggen van de fundering naar diepere grondlagen. CVR zette het afgelopen jaar deze techniek met groot succes in voor het herfunderen van verschillende kerkgebouwen en monumenten.

Jet grouting wordt uitgevoerd in verschillende stappen. In de eerste fase boren we een holle staaf in de grond met behulp van een spoelboring. Dit gebeurt met een hoog debiet onder lage druk.

Wanneer we met de boring de gewenste diepte bereiken, verhogen we de druk. De opening onder de boorkop sluit zich, waarna de cementspecie onder zeer hoge druk (tot 500 bar) door de kleine uitstroomopeningen aan de zijkant spuit.

Opeenvolgende cementschijven

Deze sterke zijwaartse cementstraal combineren we met een roterende beweging waarbij de buis stapsgewijs uit de grond wordt getrokken. De cementstraal spuit de omliggende grond stuk en creëert zo in  de gewenste diameter een ondergrondse groutpaal.

Diameter van de paal

De diameter van de paal hangt af van de treksnelheid, de rotatiesnelheid, de druk en het debiet van de groutinjectie. Daarnaast hebben ook een aantal bodemparameters een invloed op de uiteindelijke paaldiameter. Zo leidt een hardere en gebonden ondergrond automatisch tot een andere paaldiameter dan losgepakte zandgrond bij dezelfde boorparameters.

Wanneer jet grouting als funderingstechniek?

Jet grouting wordt als funderingstechniek vaak gebruikt voor het herfunderen van bestaande gebouwen. Zo biedt de techniek heel wat mogelijkheden wanneer er een bijzonder grote lasten moeten gedragen worden. Groutpalen worden geboord met relatief kleine machines, daardoor is deze techniek uitermate geschikt op kleine werven of binnenin gebouwen. Ook bij een ondergrond van slechte kwaliteit met een beperkte draagkracht wordt de techniek veelvuldig toegepast.

Meer weten over de mogelijke toepassingen van jet grouting? Jet grouting is in sommige situaties technisch te verkiezen boven micropalen. Onze eigen studiedienst onderzoekt vrijblijvend of jet grouting voor jouw project de aangewezen funderingstechniek is. Contacteer ons gerust voor meer informatie.