TongersesteenwegSint-Truiden

Wat was de vraag van de klant?

Het stabiliseren van een bestaande woning en funderen van een nieuwbouw achter de bestaande woning. Gezien het om onverwachte bijkomende werken ging, werd gevraagd om de werken spoedig uit te voeren.

Welke technische uitdagingen stelde het project?

Een bestaande rijwoning, gebouwd in de jaren ’50, moest volledig verbouwd worden en er werd een nieuw gedeelte achteraan bij gebouwd. Het voorste gedeelte van de woning was volledig onderkelderd, het achterste gedeelte was slechts gefundeerd op volle grond.

Tijdens de verbouwingswerken werden enkele ernstige verzakkingen en barsten vastgesteld in de achterbouw. Om grote vertragingen bij de uitvoering van de verbouwing te vermijden, diende de stabilisatie zo snel mogelijk uitgevoerd.

Gezien het om een gesloten bebouwing ging was er slechts een smalle toegang via een poort achter in de tuin. CVR is hiervoor perfect uitgerust om met compacte machines ter plaatse te komen.

Hoe heeft CVR dit aangepakt?

Na een bezoek ter plaatse werd er een voorstel gedaan om de bestaande woning te herfunderen met micropalen en de nieuwbouw eveneens te funderen op micropalen.

Er werd geadviseerd om ter plaatse enkele sonderingen te laten uitvoeren om te weten met welke ondergrond we te maken hadden. Op basis van deze sonderingen stelden wij een rekennota op. Daaruit werden de juiste lengtes en aanzetpeilen van de micropalen bepaald.

Wat is het eindresultaat?

Door een snelle en kordate aanpak van CVR werden de werken spoedig uitgevoerd waardoor de hoofdaannemer de werken snel terug kon hervatten.

De bestaande woning werd definitief gestabiliseerd en de nieuwbouw werd degelijk gefundeerd op micropalen.