Beschoeide sleuven voor ondergrondse betonnen wanden

Beschoeide sleuven maken het mogelijk om ondergrondse betonnen wanden te maken tot net boven de grondwaterspiegel. Door het gefaseerd uitgraven, beschoeien en uiteindelijk afstempelen vermijden we grondontspanning.

Hoe worden beschoeide sleuven gerealiseerd?

  1. We graven de sleuven manueel uit in elkaar volgende moten van 3 tot 6 meter lengte. De sleuf heeft een minimale dikte van 0,9 meter.
  2. Tijdens het uitgraven beschoeien we de sleuf aan beide zijden met prefab betondallen.
  3. Met metalen stempels zorgen we voor de afschoring.
  4. Door het stapsgewijs uitgraven, beschoeien en afstempelen creƫren we een ondergrondse sleuf voor een betonnen wand.
  5. Na het realiseren van de beschoeide sleuf, wordt deze gewapend en gebetonneerd. Bij grote grondkeringen kunnen wij de beschoeide sleuf verankeren.
Een beschoeide sleuf nodig?