Vernagelde wanden: vergroten van de natuurlijke hellingshoek van een talud

Vernagelde wanden bieden als beschoeiing de mogelijkheid om de natuurlijke hellingshoek van een talud te vergroten. We boren nagels door het actief afschuifvlak van de grond, wat het afschuiven voorkomt. Een vernagelde wand kan dienen als tijdelijke beschoeiing van een bouwput of als definitieve wand.

Hoe wordt een vernagelde wand gerealiseerd?

  1. Allereerst graven we de grond af onder de gewenste helling.
  2. Vervolgens plaatsen we drainagenetten tegen het afgegraven talud.
  3. Boven de drainagenetten voorzien we een wapeningsnet, waarop we spuitbeton aanbrengen. We gebruiken hiervoor de natte methode. Zo moeten er geen silo’s op de werf worden geïnstalleerd. Betonmixers leveren het beton stortklaar op de werf. Met perslucht blazen we het beton tegen het talud. Dit heeft als bijkomend voordeel dat er vrijwel geen rebound is.
  4. We boren nagels doorheen het spuitbeton.
  5. Na het uitharden van de nagels plaatsen we een ankerplaat tegen het spuitbeton.
  6. Mogelijk spuiten we nog een tweede laag spuitbeton over de ankerplaten.
  7. In bepaalde gevallen kan het zijn dat we eerst de ankers boren vooraleer de wapeningsnetten en het spuitbeton te plaatsen.

Wat zijn de voordelen van een vernagelde wand?

  • De uitvoering van een vernagelde wand verloopt bijzonder snel en is relatief goedkoop.
  • Het spuitbeton garandeert een hoge flexibiliteit bij de uitvoering.
  • Uitvoering mogelijk waar dit voor andere funderingsmachines ontoegankelijk is zoals hellingen, taluds, …
Een vernagelde wand nodig?