BenedentiHerentals

Wat was de vraag van de klant?

Het plaatsen van een berlinerwand aan de perceelsgrens om de uitgraving van de ondergrondse parking zo optimaal mogelijk op het terrein te kunnen inplanten.

Welke technische uitdagingen stelde het project?

Men wou de berlinerwand gebruiken als verloren bekisting. Hierbij is het dus cruciaal dat de profielen en beschoeiing van de belinerwand in één rechte lijn geplaatst worden. Op deze manier wordt het oververbuik aan beton voor de kelderwand vermeden. Bijkomend kunnen de netten van vloer en wand zonder slijp- of plooiwerk geplaatst worden: een plezier voor de kelderbouwer.

Hoe heeft CVR dit aangepakt?

Door het inzetten van  machinisten en beschoeiers met jarenlange kennis en ervaring, die trachten elke berlinerwand zo correct mogelijk te plaatsen.

Wat is het eindresultaat?

Een, quasi, loodrechte en vlakke berlinerwand die de klant toelaat om met een minimum aan betonverbruik een kelderwand te storten.