EliaMerksem

Wat was de vraag van de klant?

Uitvoeren van nieuwe funderingen mbv micropalen voor het gefaseerd vernieuwen en uitbreiden van het onderstation te Merksem.

Welke technische uitdagingen stelde het project?

De micropalen dienen als funderingen voor uitbreiding van het relaisgebouw, verlichtingsmasten en bliksemafleiders.

Aangezien de palen verspreid ingeplant zijn tussen en rond de bestaande installaties, dient rekening gehouden te worden met een beperkte toegankelijkheid. Bijkomend is er een beperkte vrije werkhoogte vermits de hoogspanningsinstallaties in dienst blijven.

De micropalen dienen niet enkel een trek- en drukbelasting op te nemen, maar ook een horizontale belasting. Daarom was het oorspronkelijke ontwerp gemaakt met kokerpalen.

Hoe heeft CVR dit aangepakt?

De gebruiken materialen (ankerstangen, stalen buizen, enz) zijn fysiek beperkt in lengte. Op onze ankerboormachine hebben we een korte boormast voorzien en de nodige sensoren en veiligheden waardoor we niet boven de beperkte hoogte kunnen komen.

De horizontale belasting wordt op 2 manieren opgenomen. Bij paalgroepen (3 of meer palen) worden de micropalen schuin tov elkaar geboord zodat deze samen kunnen werken om de belasting op te nemen. De micropalen die alleen moeten werken, worden bovenaan voorzien van een stalen buis omdat de centrale stang van de micropalen de horizontale belasting niet alleen kan opnemen. Met de stalen buis als bijkomende wapening kan alle belasting probleemloos overgedragen worden naar de ondergrond.

Wat is het eindresultaat?

Dankzij de uitgebreide studie en rekenwerk met uitgewerkte procedures konden we ons variante voorstel met micropalen ipv kokerpalen goedgekeurd krijgen. Door onze praktische kennis en ervaring hebben we de werken probleemloos en tot tevredenheid van de klant kunnen uitvoeren.