VesaliusLeuven

Wat was de vraag van de klant?

Er diende een grote bouwput van ca 400m omtrek gerealiseerd te worden d.m.v. secanspalenwanden met uitgraafdieptes van 10m à 11,50m. Verder dienden er nog 75 funderingspalen uitgevoerd te worden voor de gedeeltes die niet onderkelderd waren.

Welke technische uitdagingen stelde het project?

Er was slechts een beperkt grondonderzoek aanwezig dat onvoldoende diepte t.o.v. de te realiseren uitgravingen en funderingen.

Bovendien diende de palenwand in dichtgepakt, sterk drainerend zand uitgevoerd te worden. Deze grondsoort bemoeilijkt sterk de plaatsing van de wapening.

Verder was er voor de omvang van het project een beperkte termijn beschikbaar voor de uitvoering van de grondkeringen.

Hoe heeft CVR dit aangepakt?

CVR heeft  bij aanvang advies gegeven over welke bijkomende grondonderzoeken noodzakelijk waren en heeft deze onderzoeken ook gecoördineerd. Op deze manier kwam er meer duidelijkheid omtrent de dimensionering van grondkeringen en funderingspalen en konden risicozones beter ingeperkt worden. Hierdoor konden wij de kosten van dit project sterk beperken.

Om de moeilijkheid van de plaatsing wapening te counteren heeft CVR zijn jarenlange ervaring op werven in de nabije omgeving gebruikt. In nauw overleg met de betoncentrale werd het betonrecept op punt gezet om een vlotte plaatsing van de wapening toe te laten.

Om te voldoen aan de krappe uitvoeringstermijn werden er 2 paalboormachines ingezet en werd er in constant overleg nauw samengewerkt met de andere partijen om de termijn tot een minimum te beperken.

Wat is het eindresultaat?

Door de nauwe samenwerking konden de funderings- en beschoeiingswerken binnen een termijn van 3,5 maanden afgewerkt worden. Onze secanspalenwand werd daarbij ruim binnen de geldende uitvoeringstoleranties uitgevoerd.

Dit alles resulteerde in een tevreden klant.