Alle expertise en aangepast materieel voor opdrachten in spoorwegen en industrie

De afgelopen jaren vergaarden wij heel wat expertise in het toepassen van funderingstechnieken en beschoeiingswerken in opdracht van spoorwegbeheerders en industriële klanten. Zo investeerden wij in aangepast materieel dat het toelaat om veilig en efficiënt te werken in deze bijzondere omgevingen. Daarnaast kunnen wij alle vereiste veiligheids- en kwaliteitscertificaten voorleggen. Wij beschikken over een ISO– en VCA*-certificaat.

Spoorwegen: werken naast een spoorlijn in dienst

Het beheer, het onderhoud en de uitbouw van spoorweginfrastructuur vereist de inzet van gespecialiseerde funderingstechnieken en betrouwbare beschoeiingen.

Taluds, bruggen, tunnels, perrons, stationsgebouwen, elektrificatiepalen,…. Zowel bij het onderhoud, verbouwingen als nieuwbouw van al deze spoorweginfrastructuur moeten er niveauverschillen overwonnen worden, is er nood aan diepfunderingen én zijn er stabiele bouwputten vereist.

In al deze gevallen vormt CVR een betrouwbare partner. Wij werken zowel rechtstreeks in opdracht van de spoorwegbeheerder als voor gespecialiseerde spooraannemers. Naast een vakkundige en veilige uitvoering, denken we met onze opdrachtgever mee voor de inzet van de juiste funderings- en beschoeiingstechnieken en de meest efficiënte uitvoeringswijze.

Aanvullend op onze jarenlange ervaring met het werken naast spoorlijnen in dienst, investeerden wij in specifiek en aangepast materieel om veilig en efficiënt te werken in een spoorwegomgeving.

Bekijk hier enkele gerealiseerde spoorwegprojecten.

Industrie: alle mogelijke funderingen en beschoeiingen

Ook in industriële omgevingen is er regelmatig nood aan gespecialiseerde funderingstechnieken of beschoeiingstechnieken.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de extra fundering die nodig is wanneer er nieuwe of aangepaste productielijnen worden geplaatst in een bestaande productiehal. Ook voor de bouw of uitbreiding van industriële installaties – koeltorens,… – is er nood aan stevige funderingen.

In sommige gebouwen mogen geen machines met verbrandingsmotoren gebruikt worden. Ook in dit geval bieden wij een oplossing omdat onze machine tot op honderd meter van de hydraulische groep kunnen werken.

Voor elke uitdaging en concrete situatie bieden wij het gepaste antwoord met toepassing van de juiste funderings- of beschoeiingstechniek. Schakel ons zo snel mogelijk in, vanaf de initiële analyse tot en met de uiteindelijke uitvoering. Wij zorgen voor het vereiste studie- en calculatiewerk én realiseren de aangewezen oplossing. Door ons van bij de start van het eerste ontwerp te betrekken, optimaliseren wij jouw fundering waardoor je goedkoper kan bouwen. Daarbij hechten we zeer veel belang aan het respecteren van de afgesproken uitvoeringstermijnen.

Wij beschikken over de nodige veiligheids- en kwaliteitscertificaten om te werken in industriële omgevingen. Onze medewerkers beschikken over de vereiste praktische ervaring met specifieke veiligheidseisen van verschillende industrieën.

Bekijk hier enkele projecten in industriële omgevingen.

Nood aan funderingstechnieken of beschoeiingen
naast spoorwegen of in een industriële omgeving?

Contacteer ons zo snel mogelijk.