Scheuren, barsten en verzakkingen aan je huis voorkomen en oplossen

Vertrouw op CVR als expert in funderingstechnieken voor het voorkomen van barsten, scheuren en verzakkingen aan je huis. Is je huis al verzakt? Ook daarvoor hebben wij gepaste oplossingen. Mogelijke funderingstechnieken voor woningen die (dreigen te) verzakken, zijn onderschoeiing, jet grouting of het boren van micropalen. Elk van deze oplossingen verplaatst de verticale belasting naar een dieper gelegen stabiele grondlaag.

1. Voorkomen

Verbouw- of uitbreidingsplannen? Verstevig je fundering.

Plan je een verbouwing, uitbreiding of functiewijziging die de belasting op de grond naast je woning wijzigt of je bestaande fundering extra belast? Neem het zekere voor het onzekere en schakel een funderingsspecialist als CVR in. 

Alles wat de structuur van een woning verandert, heeft onvermijdelijk een impact op de belasting van de fundering, zeker bij een minder stabiele ondergrond. Neem geen risico’s en schakel een specialist in funderingstechnieken in om preventief bijkomende fundering te voorzien of om de bestaande funderingen te verdiepen.

Schakel ons in voor volgende projecten:

  • Wil je je woning uitbreiden met een aanbouw?
  • Vinden er verbouwingen plaats waarbij bijvoorbeeld de houten roostering tussen de verdiepingen vervangen worden door betonplaten?
  • Verandert de functie van het gebouw waardoor de fundamenten extra belast worden, bijvoorbeeld de komst van een archief met veel papier?
  • Wil je je bestaande woning laten onderkelderen voor bijvoorbeeld een zwembad of wijnkelder?
  • Wil je een extra verdieping op je woning plaatsen?
  • Wil je binnenmuren vervangen door balken en kolommen?

Van onderzoek tot uitvoering

Wij bieden een totaalservice met alle nodige grondonderzoeken, stabiliteittechnische berekeningen en analyses. Op basis daarvan werken we een technisch concept uit met bijhorend prijsvoorstel.

Dit omvat mogelijk het verdiepen en verstevigen van de bestaande funderingen. Een andere optie is het voorzien van extra funderingen. Wij staan garant voor een uiterst propere uitvoering binnen de afgesproken deadline.

2. Problemen oplossen

Verzakt je huis? Verschijnen er barsten en scheuren? Roep meteen onze hulp in.

Vertoont je woning plotseling barsten of groeien er scheuren die mogelijks te wijten zijn aan problemen met de fundering of een instabiele ondergrond? Dreigt je woning te verzakken? Roep meteen de hulp in van een specialist in funderingstechnieken zoals CVR.

Let op: CVR biedt uitsluitend structurele oplossingen aan voor ernstige scheuren en barsten die groeien of veranderen. Concreet spreken we over een breedte vanaf 3 à 4mm die bovendien blijven groeien . Scheuren in uitsluitend pleisterwerk behandelen we niet. Hiervoor spreekt u best een bezetter of schilder aan. De structurele scheuren die wij oplossen, moeten zichtbaar zijn in de binnen- en buitenmuren. Daarom vragen we om steeds foto’s door te sturen vooraleer onze stabiliteitsexperts langskomen.

Mogelijke oorzaken voor het verzakken van huizen zijn differentiële zettingen in de gebouwstructuur. Ook graafwerken naast je woning zonder de nodige voorzorgsmaatregelen, veroorzaken mogelijk scheuren of barsten door de instabiliteit in de ondergrond. Een andere veelvoorkomende oorzaak is het wegspoelen van grond onder de funderingen door lekkende rioleringen of slecht werkende draineringen.

Stel je verzakkingen, barsten of scheuren vast? Contacteer ons. Wij komen zo snel mogelijk ter plaatse, analyseren de oorzaken, werken funderingstechnische oplossingen uit én voeren deze zo snel mogelijk uit.

Dreigt je huis te verzakken? Barsten of scheuren in je huis voorkomen?

Maak hier een afspraak met onze technische experts voor een grondige probleemanalyse ter plaatse.