Onderschoeiingen: meer dan 40 jaar ervaring

Onderschoeiingen maken het mogelijk om – in droge ondergrond – bestaande funderingen of kolommen te onderbouwen en te verdiepen. Dankzij onze meer dan 40 jaar ervaring in onderschoeiingen, hebben wij een veilige oplossing voor elke bestaande muur of fundering.

Als lid van ABEF nam CVR deel aan de vergaderingen van de werkgroep ‘onderschoeiingen’ van het WTCB. Deze werkgroep vormde de basis voor de uitvoeringsfiche onderschoeiingen. Wij voeren de werken uit volgens die fiche.

Hoe wordt een onderschoeiing uitgevoerd?

 1. Het uitgraven van een onderschoeiing verloopt volgens de beschoeide sleuftechniek. Daarbij onderscheiden we primaire en secundaire fasen.
 2. Eerst ondergraven we de bestaande muur of fundering over een beperkte breedte tot de gewenste diepte. Tijdens het graven beschoeien we de buitenzijde van de sleuf met prefab betonplaatjes. De overige drie zijdes van de sleuf beschoeien we met hout.
 3. Onze manier van beschoeien zorgt voor een onmiddellijke opspanning van de beschoeiing tegen de achterliggende grond (stutwand). Zo vermijden we grondontspanning en minimaliseren we het risico op zettingen van het onderschoeide gebouw.
 4. We herhalen deze handelingen tot we de gewenste diepte bereiken.
 5. Vervolgens maken we in de beschoeide sleuven de nieuwe betonwand. Daarvoor brengen we de nodige wapeningen aan. We brengen de verbindingswapening aan op de zijsluitingen van de sleuf. Mogelijk voorzien we de nodige verbindingswapening voor de vloerplaten. De speciaal ontworpen bekistingspanelen garanderen perfecte gladde wanden in de sleuven.
 6. Na het uitharden van de beton ontkisten we de wand en schoren we deze opnieuw af tegen de houten beschoeiing.
 7. Voor de secundaire sleuf of moot plaatsen we een prefab betondal achter de reeds gebetonneerde primaire moten. De balkjes van de beschoeiing worden achter de beschoeiing van de primaire moten geplaatst.
 8. Vervolgens zorgen we voor wapening, bekisting en het betonneren met overstort.
 9. De laatste stap is het ontkisten en schoren van de geconstrueerde wand tegen de houten beschoeiing.
 10. Wanneer we de bouwput uitgraven moeten de wanden – afhankelijk van de diepte – worden verankerd of geschoord. Tijdens het uitgraven van de bouwput dient het beschoeiingshout te worden gerecupereerd.

Wat zijn de voordelen van een onderschoeiing?

 • Onderschoeiingen vermijden plaatsverlies in het op te richten gebouw.
 • De onderschoeiing kan uitgevoerd worden vanuit elke kelder met stahoogte en in zo goed als elke ondergrond.
 • De aangebrachte onderschoeiingen kunnen mits het nemen van speciale voorzorgen perfect dienen als definitieve kelderwanden.
 • De uitvoeringsvrijheid van onderschoeiingen is bijzonder groot.
 • Zandsteen of funderingsmetselwerk houden een onderschoeiing niet tegen.
 • Een mogelijke optie is om eerst de bestaande gebouwen te stabiliseren met micropalen, om vervolgens de onderschoeiingen uit te voeren.
Een onderschoeiing nodig?