De BondLeuven

Wat was de vraag van de klant?

Om de realisatie van winkelruimtes en studentenkoten mogelijk te maken was het noodzakelijk om een bouwput te creëren die voor de helft  werd uitgegraven tot 5m diepte en voor de andere helft werd uitgegraven tot 8,50m diepte.

De beschoeiingsmethode moest zo ontwikkeld worden dat de maximale oppervlakte van het perceel gebruikt kon worden.

Welke technische uitdagingen stelde het project?

De grote uitdaging van het project bestond uit het uitvoeren van we werken achter een geklasseerde en dus te behouden gevel, wat maakte dat er een beperkte toegang tot de werf was.

Verder zat er een groot verschil tussen de bestaande funderingsaanzetten van de verschillende te ondervangen geburen. Bovendien was er ook een niveauverschil van meer dan 2 meter tussen de toegang van de werf en de aanpalende steeg aan de achterzijde.

Hoe heeft CVR dit aangepakt?

Om te voldoen aan de vraag voor een maximale benutting van het perceel heeft CVR voor de ondervanging van de gemene muur met behulp van de techniek van de beschoeide sleuf.

Hierdoor was er geen plaatsverlies aan de gemene muren ten gevolge van de beschoeiing.

Omwille van de grote niveauverschillen werd een fasering uitgewerkt, waarbij er afhankelijk van de toegankelijkheid van het perceel in 3 fases werd onderschoeid. Er waren bijvoorbeeld 2 fases onderschoeiing nodig vooraleer de eerste fase van de geboorde berlinerwand in het dichtgepakte zand kon aangebracht worden.

Het was hierbij steeds belangrijk om rekening te houden met de toegankelijkheidseisen van de verschillende machines

Wat is het eindresultaat?

Door het nauw overleg met de verschillende partijen en proactieve coördinatie van de verschillende werken, kon deze complexe werf succesvol uitgevoerd worden.