Gebroeders VandeveldeGent

Wat was de vraag van de klant?

Onderschoeien van bestaande funderingen van de aanpalende gebouwen door middel van beschoeide sleuven tot op een diepte van 3,35 m (grondkering 1,05 tot 2,85 m).

Het plaatsen van een berlinerwand aan de Gebroeders Vandeveldestraat en de

St.-Martensstraat (grondkering: 3,25 m)

Welke technische uitdagingen stelde het project?

De bestaande kelderwand aan de straatzijde, die zich exact op de locatie van de berlinerwand bevond, diende behouden te worden.

Een deel van de bestaande keldermuren en funderingen van de aanpalende gebouwen hadden mettertijd hun stabiliteit verloren en moesten in combinatie met de onderbouwwerken vervangen worden.

Hoe heeft CVR dit aangepakt?

Om de bestaande kelderwand te kunnen integreren in de berlinerwand, zijn eerst verticale kerngaten in de bestaande keldervloer geboord. Vervolgens hebben wij de profielen, door deze kerngaten en tegen de kelderwand getrild. Hierdoor werd eerste de horizontale stabiliteit van de kelderwand verzekerd. Na het plaatsen en aanspannen van de ankers, kon men de bestaande keldervloer afbreken en desgewenst onder de oude kelderwand nog verder beschoeien tot op de gewenste uitgravingsdiepte

Inmiddels werden aan de andere zijde van de werf, vanop het maaiveld, reeds ankers geboord in de meest verzwakte delen van de bestaande fundering. Op deze manier kon men die delen in de fasering van de onderbouwwerken, zonder instortingsgevaar, vrijgraven en vervangen.

Als extra veiligheidmaatregel werden de kelderwanden van deze zone pas vlak voor de uitvoering van de betonkelder uitgegraven.

Wat is het eindresultaat?

Ondanks de moeilijke en uitdagende beginsituatie die veroorzaakt werd door de bestaande (verzwakte) funderingen en keldermuren, zijn de belinerwand en onderbouwwerken zeer degelijk en naar tevredenheid van de klant uitgevoerd.