Kasteel van TillegemBrugge

Wat was de vraag van de klant?

Stabiliseren van het historisch landhoofd van de toegangsbrug van het kasteel van Tillegem, bestaande uit een gewichtsmuur. Het stabiliseren diende te gebeuren met zowel micropalen als grondankers doorheen het bestaande funderingsmassief

Welke technische uitdagingen stelde het project?

De locatie van de werf op het provinciale domein Tillegem bracht de nodige randvoorwaarden met zich mee voor wat betreft de bescherming van de bestaande infrastructuur .

Verder dienden zowel de micropalen (verticaal draagvermogen) als de grondankers (horizontaal draagvermogen) doorheen het bestaande landhoofd te worden uitgevoerd. De grote uitdaging bleek het boren van de grondankers op een veilige manier, zowel voor personeel als tijdelijke stabiliteit van het landhoofd, evenals het vermijden van contact van de cementspecie met het water van de slotgracht.

Hoe heeft CVR dit aangepakt?

Om de bestaande infrastructuur zo veel mogelijk te beschermen tijdens de aan- en afvoer van de machine werd o.a. gebruik gemaakt van houten juffers, stalen rijplaten en vakkundige hantering van de machine.

De uitvoering van de werken werd in 3 fases uitgevoerd, waarbij in een eerste fase de nodige kernboringen doorheen het bestaande landhoofd werden gerealiseerd. In een tweede fase werden vanaf de bovenzijde van het landhoofd de micropalen doorheen het massief geboord. Na uitharding van de micropalen en gedeeltelijk herstel van het landhoofd werden in een derde fase de grondankers uitgevoerd met behulp van een speciale boormast en een manbak.

Voor het boren van de grondankers werd in samenwerking met de hoofdaannemer rondom het landhoofd een opvangbak voorzien teneinde de groutspecie op een gecontroleerde manier af te kunnen voeren.

Wat is het eindresultaat?

De fundering van het bestaande landhoofd werd met behulp van micropalen en grondankers tot op het gewenste aanzetpeil verdiept, zodanig het verticaal en horizontaal draagvermogen van het landhoofd in de toekomst is gegarandeerd.