Le SiloKoksijde

Wat was de vraag van de klant?

Onderschoeien van bestaande funderingen van de aanpalende gebouwen en door middel van beschoeide sleuven tot op een diepte van 3,45 m (grondkering 1,00 tot 2,00 m).

Het plaatsen van een berlinerwand aan de Rouzéstraat (grondkering: 3,15 m)

Welke technische uitdagingen stelde het project?

De grootste uitdaging was de zeer kleine omvang van de werf. De maximale breedte van de werf bedroeg slechts 5,70 m waardoor er quasi geen ruimte was voor een graafkraan. De tijdsdruk liet echter niet toe om de graafwerken manueel uit te voeren.

Door het gebruik van een graafkraan kwamen er nog extra uitdagingen bij, omdat de geplaatste schoringen de bewegingsruimte van de arm sterk beperkte en de aanwezigheid van een graafkraan de stockage van materiaal en afgegraven grond op de werf onmogelijk maakte.

Hoe heeft CVR dit aangepakt?

Om zo veel mogelijk werkruimte te creëren werd al het materiaal tijdelijk naast de werf gestockeerd en fase van de onderschoeiingen met de graafkraan op de werf gereden.

Hierbij moest de machinist zeer voorzichtig te werk gaan om op de steile inrijhelling de bovenliggende schoringen niet te raken.

De smalle werf liet ook niet toe om de onderschoeiingen aan de linker- en rechterkant simultaan te laten verlopen. De volledig afgewerkte moten dienden met de afgegraven grond terug opgevuld te worden, zodat de graafkraan steeds genoeg bewegingsruimte had.

Wat is het eindresultaat?

De bestaande funderingen werden tot op het gewenste afgraafpeil verdiept met onderschoeiingen. In combinatie met de berlinerwand laat dit toe om op het smalle perceel tussen de bestaande gebouwen toch een bouwput te realiseren.