Residentie BeaumontGeraardsbergen

Wat was de vraag van de klant?

Voor de realisatie van een appartement met ondergrondse parking gelegen vooraan aan de straat en achteraan in een talud werd ons gevraagd wat technisch en financieel de beste beschoeiingsmethode was om:

  • Een tijdelijke beschoeiing te voorzien voor de uitvoering van de kelder.
  • Een definitieve beschoeiing ter stabilisatie van het talud, gezien de terrassen gelijkvloers zich enkele meters in het talud bevonden

 

Welke technische uitdagingen stelde het project?

Gezien het gebouw diende opgericht te worden in een bestaand talud was het terrein niet bereikbaar voor de klassieke funderingsmachines.

Van bovenaan het talud tot aan het uitgravingsniveau van de kelder moest tot 11 m de stabiliteit verzekerd worden.

Het bestaande talud was opgebouwd met verschillende grondlagen van watervoerende stoorlagen dewelke zorgden voor wateruittrede met oppervlakte-instabiliteit tot gevolg.

 

Hoe heeft CVR dit aangepakt?

Voor de tijdelijke beschoeiing van de kelderwand werd geopteerd voor een verankerde berlinerwand met staalplaten. De verankering was noodzakelijk om de algemene stabiliteit van het bovenliggende talud te garanderen. Om de invloed van het uitstromend water uit het talud zo veel mogelijk te beperken werd beschoeid met staalplaten in plaats van predallen. Hierdoor werd de instroom van water en grond vermeden.

Voor de definitieve beschoeiing van het talud ten behoeve van de terrassen werd de techniek van de vernagelde wand toegepast. Gezien deze wand al snel 6 m in het bestaande talud diende uitgevoerd te worden was deze niet meer bereikbaar voor de klassieke funderingsmachine. Onze speciaal ontwikkelde machines kunnen het talud van de vernagelde wand in één beweging op de juiste plaats en in de juiste helling leggen. Achtereenvolgens plaatsen wij de tijdelijke werkvlakken, wapening, ankers en spuitbeton.

Hierdoor werd door middel van één techniek de tijdelijke stabiliteit, de aanpassing van het talud – nodig voor de uitvoering van de kelder – en de definitieve grondkering voor de terrassen uitgevoerd.

Om het probleem van het uittredende water op te lossen werd er tijdens de uitvoering achter de vernagelde wand verticale drainage aangebracht dewelke het water afleidde naar de onderkant van de wand om vandaar uit via een horizontale drain te worden aangesloten op de riolering.

 

Wat is het eindresultaat?

Een tevreden klant