Sint-AgathakerkSint-Agatha-Rode (Huldenberg)

Wat was de vraag van de klant?

Verdiepen van de bestaande funderingen van de Sint-Agathakerk (beschermd monument), enerzijds door het onderschoeien van de massieve buitenmuren met behulp van beschoeide sleuven tot op een diepte van 1,20m, anderzijds door het uitvoeren van micropalen onder de dragende muren en kolommen van de kerktoren.

Welke technische uitdagingen stelde het project?

De kerk was, gezien de ouderdom, onderhevig aan stabiliteitsproblemen welke o.a. zichtbaar waren door verschillende scheuren in de buitenmuren. Ook de kerktoren, aan de voorzijde gedragen door massieve muren (diktes van 80 tot 100cm) en aan de achterzijde door 2 massieve kolommen vertoonde stabiliteitsgebreken. Hierdoor was de kerk in het verleden al voorzien van verschillende schoringen. De bestaande fundering op staal vertoonde relatief grote verschillen in aanzetdiepte en dit zowel aan de voorgevel als aan de zijgevels.

Zowel binnen als rondom de kerk, omgeven door het kerkhof, was de werkruimte zeer beperkt in oppervlakte.

Hoe heeft CVR dit aangepakt?

In een eerste fase werden de nodige kernboringen doorheen de dragende muren en kolommen van de kerktoren uitgevoerd, waarna de micropalen zowel loodrecht naast als onder een hoek doorheen de muren en kolommen werden geboord, en dit op een vaste tussenafstand.

In tweede instantie werden de dragende muren van de kerktoren in moten van 1,00m breed onderschoeid m.b.v. beschoeide sleuven. Eenmaal een moot uitgegraven, werd een geprefabriceerde wapeningskorf overheen de micropalen geplaatst. Verder werden de moten onderling met elkaar verbonden door het voorzien van koppelbare wapeningsstaven. Op die manier werd er uiteindelijk een ringbalk gerealiseerd om een degelijke spreiding van de belasting van de kerktoren te realiseren over de verschillende micropalen.

Ten slotte werden de bestaande funderingen van de zijmuren van het kerkgebouw onderschoeid m.b.v. beschoeide sleuven en voorzien van een verdiepte, eenvormige fundering op staal. Ook hier werden de verschillende moten onderling verbonden door uitplooibare wapeningsstaven.

Voorafgaandelijk aan de onderbouwwerken werd in samenspraak met het studiebureau een faseringsplan van de verschillende moten opgemaakt, om eventuele zettingen van het kerkgebouw tot een minimum te beperken.