Voor elke bouwput de juiste beschoeiing

Vertrouw op CVR voor het vakkundig en veilig beschoeien van elke bouwput. Dankzij onze diepgaande expertise gaan wij geen enkele uitdaging uit de weg. Onze werfmedewerkers bouwden de afgelopen decennia de vereiste ervaring op met elke mogelijke beschoeiings- of onderschoeiingstechniek. Wij realiseerden al meer dan 3.000 werven. Ons eigen studiebureau begeleidt doorlopend elk project vanaf de initiële studie tot en met de finale realisatie. Aanvullend op de bouwputbeschoeiing kunt u de volledige realisatie van de diepfundering of zelfs de volledige kelder aan ons toevertrouwen.

Welke soorten bouwputbeschoeiingen zijn mogelijk?

Afhankelijk van alle omgevingsfactoren, de technische vereisten van de bouwput én de financiële impact van de mogelijke technieken, adviseren wij de juiste beschoeiingstechniek.

Berlinerwanden

Bij deze beschoeiing steken we op een regelmatige tussenafstanden profielen in de grond. In de flenzen van deze profielen plaatsen we de betonnen, houten of stalen beschoeiing.

Lees meer

Secanspalenwanden / Tangenspalenwanden

Bij dit type beschoeiing creëren we een betonnen wand van aansluitende palen die samen een grondkerend en waterremmend scherm vormen.

Lees meer

Soilmix palenwanden (CVR C-Mix®)

Voor dit type van zelf ontwikkelde palenwanden gebruiken we de ondergrond als bouwstof. Daardoor herleiden we het betongebruik tot nul en is een snellere uitvoering mogelijk.

Lees meer

Onderschoeiingen

Onderschoeiingen maken het mogelijk om bestaande funderingen veilig te onderbouwen en te verdiepen.

Lees meer

Jet grouting (injectie)

Deze techniek laat via de injectie van cementspecie onder hoge druk toe om een grondkering te maken onder een bestaande fundering.

Lees meer

Vernagelde wanden

Met vernagelde wanden maken we (bestaande) taluds steiler.

Lees meer

Beschoeide sleuven

Deze grondkering worden manueel uitgegraven. Tijdens het uitgraven beschoeien we de sleuf met prefab betondallen.

Lees meer

Damwanden

Deze beschoeiing bestaat uit een reeks aaneengesloten metalen damplanken die we in de grond trillen of persen.

Lees meer

Ankers

Ankers beveiligen de bouwputbeschoeiing tegen de horizontale drukkracht van het achterliggende grondpakket of aanpalende gebouwen.

Lees meer

Een beschoeiing van je bouwput nodig?